No comments yet

นศพ.รุ่น 1 เข้าคารวะและมอบกระเช้าที่ระลึกแด่ อธิการบดี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 1 ชั้นปีที่ 6

เข้าคารวะและมอบกระเช้าที่ระลึกแด่ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม 

ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และขอพรก่อนออกศึกษาและปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6

ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลร่วมสอน

 

ดูภาพกิจกรรม

Post a comment

HappyNewYear2561