No comments yet

งาน “วันแรกพบ First Date, First Impression” นศพ.ชั้นปีที่ 1 ปี 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรม “วันแรกพบ First Date, First Impression” ให้แก่นักศึกษาแพทย์น้องใหม่ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 6) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้น รุ่นพี่ และรู้จักคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนสิงหาคม

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายคลินิก รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ด้วย

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Post a comment

HappyNewYear2561