No comments yet

โครงการเตรียมความพร้อมปี61 ณ บ้านผู้หว่านในวันที่10-12สิงหาคม 61

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561  บ้านผู้หว่าน


คณาจารย์ และบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน” แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับทราบกฎระเบียบข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติที่นักศึกษาแพทย์พึงปฏิบัติ รวมทั้งทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แก่พระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ก่อนที่นักศึกษาแพทย์รุ่น 6 จะเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Post a comment

HappyNewYear2561