No comments yet

รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน40ปีรุ่น61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 15 สิงหาคม 61

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน40ปีรุ่น61

คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ม.สยามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี และร่วมรำลึกถึงอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ณ สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

Post a comment

HappyNewYear2561