No comments yet

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”

วันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Post a comment

HappyNewYear2561