No comments yet

หูกวางเกมส์ 2017

  

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม ในนามหูกวางเกมส์ 2017


เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี

รักการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพย์ติด โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

และการแข่งขันกีฬาหูกวางเกมส์ครั้งนี้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันและเดินขบวนในทีมสีแดง

ร่วมกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

 

 ดูภาพกิจกรรม

Post a comment

HappyNewYear2561