No comments yet

รดน้ำวันสงกรานต์คณะแพทย์ ปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำอาจารย์แพทย์อาวุโส
เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑-๓ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ดูภาพกิจกรรม

 

Post a comment

HappyNewYear2561