No comments yet

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

ดูภาพกิจกรรม

 

Post a comment

HappyNewYear2561