ติดต่อคณะแพทยศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยสยาม (ปรีคลินิก)

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14 ที่มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนน เพชรเกษม

ตำบล บางหว้า อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

  • โทรศัพท์ 02 – 868 -6000 ต่อ 5375
  • โทรสาร 02 – 868 – 6838

E mail address : med@siam.edu